Tarieven per Januari 2021

- Deze tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg -
 • Behandeling per kwartier
 • Intake gesprek
  (6 x 1 kwartier)  
 • 1e Vervolgconsult  
  (2 x 1 kwartier)
 • Overige vervolg consulten (1 kwartier)
 • Telefonisch consult (per kwartier)
 • FaceTime consult (per kwartier)
 • Groepsbehandeling per uur  
  (€ 24,75 per kwartier)
 • Toeslag huisbezoek
 • Niet nagekomen afspraak*
 • *Indien je de afspraak niet minimaal 24 uur van te voren afzegt, ben ik genoodzaakt het gehele consult in rekening te brengen.

 • € 17,50
 • € 105,00
 • € 35,00
 • € 17,50
 • € 17,50
 • € 17,50
 • € 99,00
 • € 28,00
 • € 105,00/ € 35,00/ € 17,50 (volledig bedrag)

Toelichting

- Behandeltijd en basisverzekering -

Directe toegankelijkheid

Sinds enkele jaren kun je zonder verwijzing bij de diëtist terecht.
 • Indien je een afspraak maakt zonder verwijzing van een arts zal er tijdens het intakegesprek een screening plaatsvinden. Op die manier check ik of je bij de diëtist op de juiste plek bent. Het kan dus voorkomen dat het van belang is dat jouw klachten nader worden bekeken of dat je met jouw klachten beter naar een andere specialist kunt gaan. Mocht dit  het geval zijn, dan zal ik je adviseren een afspraak bij de huisarts te maken.

Basisverzekering

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering gelden de volgende regels:
 • Dieetvergoeding is in 2021 voor 3 uur in de basisverzekering opgenomen. De eerste 3 uur per kalenderjaar wordt dus voor iedereen vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij is wel jouw eigen risico van toepassing.
 • Binnen deze 3 uur valt mogelijk ook het uitwerken van jouw individueel dieetvoorschrift.
 • Ook een telefonische zitting is mogelijk binnen de vergoedingen van de zorgverzekeraars.
 • Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.
 • Daarnaast kan het zijn dat je ook nog aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering. Kijk hiervoor op www.zorverzekeringswijzer.nl

Privacy Wetgeving